ເງິນ

ຂອງໂຄງການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະຫວ່າງຊີວິດຂອງໂຄງການໄດ້,ເຊັ່ນ,ກ່ອນທີ່ໂຄງການແມ່ນທາງດ້ານປິດ,ລວມທັງ,ໃນການປິດໂຄງການແລະ(ຂ)ຮັບປະກັນວ່າທຸກໂຄງການໃນການປະຕິບັດການປິດຖານະການແມ່ນທາງດ້ານການປິດພາຍໃນ ໑໒ ເດືອນ ໒໘໑໓ ເງິນຈ່າຍຄືນໄດ້ ໒໙