ລາຍການປຶກສາຫາລືຂອງດີ່ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

ປຶກສາຫາລືຂອງດີ່ໂດຍການໂທລະສັບ ການດີ່ງໃຫ້ການຟຣີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດກ່ຽວກັບ ເຮັດ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະໂດຍການໂທລະສັບຫຼືສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສົນໃຈທ່ານ, ທີ່ຢູ່ອີເມລຂອງດີ່ຫຼືແຟັກ. ຍັງໄດ້, ລູກຄ້າພວກເຮົາການພັດທະນາຮ່າງເອກະສານ, ກະກຽມດ້ານຄວາມຄິດເຫັນ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ. ສໍາລັບການປຶກສາຫາລືໃນການສັບຊ້ອນໂຄງການພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບກົດຫມາຍ, ສອບ, ທີ່ປຶກສາແລະປະເມີນຜົນການບໍລິສັດ. ປະສິດທິພາບການບໍລິການ ການດີ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມລັບຂອງ ເຮັດ ການດີ່ງສະຫນອງບຸກຄົນທີໃຫ້ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ. ການດີ່ຫ້ອງການສ້າງຕັ້ງສະພາບການຢູ່ຂອງລູກຄ້າໄດ້ ໃນດີ່ທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ການດີ່ຍັນຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ເວລາ ໂດຍການໂທຫາຫຼືສົ່ງຂໍ້ມູນກັບທີ່ຢູ່ອີເມວ, ດີ່ທາງສ່ວນກຽມທັງຫມເອກະສານທີ່ຈຳເປັນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ ຍັນຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປະຕິບັດວ ຍນອກດີ່ຫ້ອງການ, ດີ່ຈະປະຕິບັດກັບທ່ານ