ລາຍການບໍລິສັດກົດຫມາຍເຫຼືອ

ບໍລິສັດກົດຫມາຍເຫຼືອ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີມງານຂອງມືອາຊີບທະນາແລະທະນາທີ່ທຸກໆມື້ປ້ອງກັນພວກເຮົາລູກຄ້າ’ປະໂຫຍດແລະການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພົນລະເມືອງ(ດ້ານຮ່າງກາຍບຸກຄົນ)ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້ກົດຫມາຍເຫຼືອໃນຈໍານວນໃດ-ຈາກງ່າຍດາຍທີ່ປຶກສາການສໍາເລັດການແກ້ໄຂຂອງບັນຫາທາງດ້ານກົດໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນການລູກຄ້າ. ການຈັດຕັ້ງ(ນິຕິບຸກຄົນ), ພວກເຮົາສະເຫນີແກ້ໄຂໂດຍກົງົບທາງດ້ານກົດບັນຫາແລະບໍລິສັດການບໍລິການ, ຊຶ່ງປະກອບມີທັງກົດຫມາຍການບໍລິການໃນຢ່າງເຕັມ. ມືອາຊີບ ທັງພວກເຮົາພະນັກງານແມ່ນຮັບຮອງຊ່ຽວຊານທີ່ມີສູງກວ່າກົດຫມາຍການສຶກສາແລະການເຮັດວຽກປະສົບການໃນການທີ່ແຕກຕ່າງການຈັດຕັ້ງກົດຫມາຍແຫນງການ(ສານ, ໄອຍະການ, ສະພາການຈັດຕັ້ງ), ເຊິ່ງແມ່ນຢູ່ສະເຫປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ໂດຍການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງໂດຍການກິນສ່ວນຫນຶ່ງໃນອາຊີບທາງດ້ານກົດແລະກອງປະຊຸມ. ຄວາມຊື່ສັດແລະຊື່ສັດ ເປັນທາງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ໃນໄລຍະການກົດລະບຽບການປະຕິບັດຂອງ ເງິນຈາກລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ລະຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາສ້າງຈິນບັນຫາທີ່ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມເຕີມການຈ່າຍເງິນ, ນອກຈາກການເລື່ອນເວລາຂອງການແກ້ໄຂທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທາງດ້ານກົດບັນຫາ. ພວກເຮົາກົດຫມາຍການບໍລິການຈະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ບັນຫາແມ່ນເຮັດໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງອີງຕາມການສັນຍາກ່ຽວກັບການສະແດງຜົນຂອງກົດຫມາຍການບໍລິການ. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກການຜະລິດແມ່ນມີຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການ ການເຂົ້າເຖິງແລະ ຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກ»ການເຮັດວຽກໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບໍ່ມີຫຍັງໃນການເກີນ», ວ່າແມ່ນ, ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດທ່ານທໍາອິດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານແລະ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຂໍ້ສະເຫນີແນະແລະວິທີການຂອງການປະຕິບັດສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄໍາຖາມຂອງທ່ານ. ຢູ່ສະຫລຸບຂອງສັນຍາກ່ຽວກັບການສະແດງຜົນຂອງກົດຫມາຍການບໍລິການ, ພວກເຮົາທະນາຍຄວາມພຽງແຕ່ແລະຊັດເຈນອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໄລຍະເວລາແລະສິ່ງທີ່ຜົນທັນຕົກລົງເຫັນການປະຕິບັດ