ລາຍການການບໍລິການທະ

ການບໍລິການຂອງທະນາຍຄວາ ທີ່ທັນສະໄຫມເປັນຈິງແມ່ນບັງຄັບທຸກຄົນທີ່ຄິດວ່າກົດຫມາຍແມ່ນ»ຢູ່ໃນເຈ້ຍ»ອາດຈະບໍ່ສະເຫມີປົກປັກຊິກຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບຸກຄົນໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊ່ຽວຊານຜູ້ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ກົດລະບຽບ. ກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງອາຊະຍາກໍາຫຼືການດໍາເນີນຄະດີໂດຍກົດຫມາຍການບັງຄັບ, ຜູ້ຊາຍຢ່າງຊັດເຈຕ້ອງຍເຫຼືອຂອງຄຸນວຸດທິອງທະນາຍຄວາມວ່າຈະປົກປັກຮັຖືກຕ້ອງສິດທິແລະຜົນປະໂຫຍດ, ວ່ອງໄວເພື່ອຢຸດຜິດກົດບັດຂອງໃດກໍຕາມ. ດີທະນາຍຄວາມຕ້ອງການຈາກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະສິ້ນສຸດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງຕົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການນໍາໃຊ້ທັງຫມຈໍາເປັນຫມາຍຄວາມແລະວິທີການປ້ອງກັນຂອງຕົນ

ລາຍການການບໍລິການທະ

ອງການບໍລິການ ທະນາຍຄວາມສະເຫມີຈຸດປະສົງຢູ່ແທນ, ການປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຖືກຕ້ອງຂອງທໍາມະຊາດແລະກົດຫມາຍບຸກຄົນໃນສານ, ກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ລັດຖະການ, ໃນກໍລະນີຄະດີອາຍາແລະແພ່ງແລະການຄ້າກໍລະນີ, ລວມທັງຊັບສິນແລະຄອບຄົວຂັດແຍ່ງ ການເຮັດວຽກຂອງທະນາຍຄວາແມ່ນໃຊ້ເວລາຂະບວນການສ້າງສັນ, ສົມຜົນຄວາມລະອຽດຂອງສະຖານະການຊຸມສະໄຫມ, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນມີຄວາມຮູ້ຈັກກັບສະຖານະການຂອງກໍລະນີທີ່ໄດ້, ເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະປະຕິບັດແລະເພື່ອໃຫ້ພຽງແຕ່ການແກ້ໄຂເສັ້ນທາງຂອງການປ້ອງກັນ. ອາເມຣິກາດິ ເມື່ອເວົ້າວ່າ:»ເປັນການສ້າງດຽວກັນບັນຫາແມ່ນເຄິ່ງແກ້ໄຂບັນຫາ.»ການທີ່ຄ້າຍຄືປະໂຫຍກຢູ່ໃນຄັ້ງທໍາອິດກອງປະຊຸມກັບລູກຄ້າໄດ້, ແຕ່ລະຄົນທະນາຍຄວາກ່າວວ່າ, ເນື່ອງົມບູນແລະຄວາມຈິງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຍ້າຍຂຶ້ນກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງກໍລະນີ ມັນແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງມະຫັດທີ່ເວົ້າວ່າທະນາຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງໃນ ຫຼືຢູ່ທາງຫນ້າຂອງທ່ານຫມໍ

ລາຍການການບໍລິການທະ

ທະນາກົດຫມາຍການບໍລິການ ແນະນໍາດ້ານກົດຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງລູກຄ້າການສົນທະນາກັບທະນາຍຄວາມ, ເຊິ່ງອະທິບາຍບັນຫາ, ແລະທະນາຍຄວາຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນໃນກົດຫມາຍພາກສະຫນາມ. ລູກຍັງອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ບັນຫາແລະຄວາມສົດໃສດ້ານ ໃນການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າໄດ້ແມ່ນການລວບລວມຂອງນິຕິກໍາທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼືເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂຽນກົດຫມາຍຄວາມຄິດເຫັນ. ການແກ້ໄຂຄວາທ່ານປົກກະຕິໄດ້ຮັບການສໍາເລັດຕອບບັນຫາຂອງທ່ານ, ແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນແລະສືບຕໍ່ພັດທະນາ. ບັນຫາສາມາດໄດ້ຮັບຈໍານວນຫຼາຍແລະສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາທະນາສິດທິໃນການຕັດສິນໃຈຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າໄດ້. ທັງຫມຄໍາແນະນໍາແມ່ນທາງດ້ານກົດຫນອງໃຫ້ໂດຍພວກເຮົາຊໍານິຊໍານານມືອາຊີບ, ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫລິ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍເພື່ອການນໍາໃຊ້ດັ່ງກ່າວການບໍລິການ ນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໂອກາດທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນບັນຫາໃນການເພີ່ມເຕີມຫຼືທາງລົບການຕັດສິນໃຈ, ເນື່ອງຈາກການກົດຫມາຍແມ່ນຢ່າງຫຼາຍຂອງການ ວ່າພຽງແຕ່ສາມາດຮູ້ຈັກໂດຍທະນາຍຄວາມ. ຫຼາຍມັກຈະ, ເນື່ອງຈາກການຂາດຂອງກາລະໂອກາດ, ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດມາສໍາລັບສ່ວນປຶກສາຫາລື, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌. ສໍາລັບນີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໂດຍໂທລະສັບຫຼືອີເມວ