ຟຣີ, ຄໍາສັບ

ຟຣີທາງໂທລະສັບ ຟຣີປຶກສາຫາລືທາງໂທລະສັບອາດຈະໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການໃນສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງເກີດຂື້ນໃນຄວາມຄິດເຫັນເປັນມືອາຊີບທະນາຍຄວາມໃສ່ສະເພາະບັນຫາ. ຄວາມສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວນັບສະຫນູນໃຫ້ພວກເຮົາບໍລິສັດກົດແມ່ນເປັນປະສົບການທີມງານຈະຍິນດີທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການພາກສະຫນາມຂອງກົດຫມາຍ. ໃນຊີວິດທີ່ມີກໍລະນີໃນເວລາທີ່ສ່ວນຮູ້ຂອງ, ບຸກຄົນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຜິດຖຽງກັນ. ໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວມັນອາດມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງກົດຫມາຍປະເມີນຜົນ, ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອີງໃສ່ການກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດຫມາຍ. ໃນທີ່ນີ້ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປຶກສາມືອາຊີບທະນາຍແລະທະນາຍຄວາມ;ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນປົກກະຕິຂ້ອນຂ້າງແພງ. ຟຣີທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາທາງໂທລະສັບຈຸດປະສົງສໍາລັບການສົນທະນາກ້ວາງໃນພວກເຮົາບໍລິສັດ, ຈະຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບກັບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ, ຫຼີກເວັ້ນການເງິນຈ່າຍ. ພົວພັນກັບປະຊາຊົນໃນຊີວິດຂອງຄົນເກີດຂຶ້ນໃນເຂດຕ່າງໆ ໃນຂະບວນການຂອງການນໍາທິດທີ່ມີມັກຈະແຍ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໂດຍການເຊິ່ງຍິນຍອມ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນຂອງເຂົາເຈົ້າທໍາການສິດທິ, ແລະທີ່ຮຽກຮ້ອງມືອາຊີບຄວາມຮູ້ໃນພາກສະຫນາມຂອງກົດຫມາຍ. ຂັດແຍ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ລະຫວ່າງຍາດພີ່ນ້ອງກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງທີ່ພັກອາໄສ, ຊັບສິນຫຼືບັນຫາອື່ນໆ. ນາຍຈ້າງຍັງມັກຈະມີບັນຫາ-ມີສະຖານະການໃນເວລາທີ່ພະນັກງານສິດແມ່ນຜິດກົດລະເມີດ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະສັງເກດວ່າຊຸມສະໄຫມພົນລະເມືອງຄວນໄດ້ຮັບການໃນພາກສະຫນາມຂອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກຂາດການຂອງພະນັກງານແມ່ນມັກຈະນໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຊື່ສັດຜູ້ນໍາ, ການເຮັດໃຫ້ການລະເມີດ-ຂັນັກງານຂອງທໍາດໍາລົງຊີວິດ, ບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໂດຍບໍ່ມີການພິເສດການຈ່າຍເງິນ, ອື່ນໆ

ຟຣີ, ຄໍາສັບ

ຟຣີທາງໂທລະສັບ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເປັນປະໂຫຍດແບບຟອມໃນການບໍລິສັດກົດຂອງຄັນຊັບພະຍາກອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນແມ່ນບາງຄັ້ງສໍາຄັນ ຕົວຈິງຂອງເລື່ອງແມ່ນທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອງບຸກຄົນຂອງ. ຜູ້ພິພາກສາບໍ່ຕັ້ງໃຈເສີມສ້າງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຜູ້ສະຫມັກທີ່ພິມລາວອ່ານ, ຮັບຮູ້ຂໍ້ຄວາມແລະຄວາມຄິດຂອງຕົນ. ໃນສະຖານະທີ່ຜົນຜະລິດແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກພາຍໃນັ້ນວ່າແມ່ນສູງທີ່ສໍາຄັນ. ໃນນະຄອນໃດຫນຶ່ງ, ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຂະຫນາດນ້ອຍ, ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂກົດວ່າ ບັນຫາ. ກ່ຽວກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌, ປະຊາຊົນສາມາດໄດ້ຮັບການຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໂດຍການໂທລະສັບສໍາລັບຄະດີອາຍາ, ບໍລິຫານ, ແພ່ງ, ແລະຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆຂອງກົດຫມາຍຟຣີຫມົດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປະສິດທິຜົນ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ທະນາຍຄວາມຈະສະຫນອງໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ ແນວໃດມັກເຮັດພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ມີການເຮັດວຽກທີ່ມີບັນຫາໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອປະຫວັດຫຼືການຈ້າງງານ. ແລະບາງຄັ້ງທ່ານພຽງແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າບ່ອນທີ່ເພື່ອເບິ່ງສໍາລັບຄວາມຈິງແລະຜູ້ທີ່ຈະຂໍໃຫ້ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາ. ແຕ່ໃນມື້ນີ້ສໍາລັບອາການຂອງ, ທຸກສິ່ງທຸກຈະມີການປ່ຽນແປງ, ເພາະວ່າເມືອງແມ່ນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາບໍລິສັດກົດຫເປີດເປັນສາຂາໃຫມ່. ພວກເຮົາຊ່ຽວຊານມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາໃດຫນຶ່ງ, ລວມທັງພາຍໃນຄອບຄົວ, ພັກອາໄສ, ແລະສິດທິຂອງຊຸມ, ບ່ອນທີ່ບັນຫາເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການສຸກເສີນເຫຼືອ, ພວກເຮົາອອນໄລນ໌ຫ້ອງການບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຂໍຖາມຂອງທ່ານແລະໄດ້ຮັບການຕາມກົດຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ອອນໄລນ໌ໃຫ້ຄໍາປຶກແມ່ນແພງແລະວິທີການສະຫນອງການສຸກເສີນທາງດ້ານກົດເຫຼືອ, ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງໃຫ້ຫມົດຟຣີ. ພວກເຮົາເປົ້າຫມາຍແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປີດເຜີຍກົດຫມາຍລັກສະນະຂອງລູກຄ້າຂອງບັນຫາ, ແຕ່ການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຊອກຫາວິທີທາງອອກ