ຟຣີປຶກສາຫາລືອອນໄລນ໌

ຟຣີປຶກສາຫາລືອອນໄລນ໌ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປ້ອງກັນສິດທິທາງກົດ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກົດຫມາຍມີຄຸນວຸດຊ່ຽວຊານກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຖາມຂອງກົດຫມາຍ. ຟຣີທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາແມ່ນການສະດວກທີ່ສຸດວິທີການສໍາລັບທ່ານໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການສັບມືຖື, ອອນໄລນ໌ຫຼືຢູ່ໃນບຸກຄົນ. ບໍລິສັດກົດຫນອງຄຸນວຸດເຫຼືອໃນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທັງສອງດ້ານຮ່າງກາຍແລະທາງດ້ານກົດບຸກຄົນ. ພວກເຮົາສະຫນອງຢ່າງເຕັມຫນັບສະຫນູນຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຈະສິ້ນສຸດຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ລະອຽດ, ຮ່ວມໃນວແທນຂອງທະນາຄານສະຖາບັນແລະງົບປະມານ, ລັດສະຖາບັນ. ໃນຂະນະທີ່ກົດຫມາປຶກສາຫາລືແມ່ນຟຣີ ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອອະທິບາຍບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຈຸບັນກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ. ປຶກສາຫາລືແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍສູງຄວາມຊໍານິຊໍານານຜູ້ທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂອງເຂົາເຈົ້າສະຫນາມຂອງກົດຫມາຍ. ພວກເຮົາປ້ອງກັນການຖືກສິດແລະເສລີພາບຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ, ຕາງຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າປະໂຫຍດຢູ່ໃນລັດຈັດຕັ້ງ, ສະຖາບັນຂອງທຸກລະດັບແລະປະເພດ. ພວກເຮົາປະຕິບັດງານພາຍໃນປະຈຸບັນນິຕິກຳ ຍັງຕົວແທນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າຂອງພວໂດຍພະລັງງານຂອງຄວາມສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມກົດທີ່ສໍາຄັນກະທໍາ-ທີ່ຈະເຊັນເອກະສານປະເພດຕ່າງໆ. ໃນບັນຊີລາຍການຂອງພວກເຮົາການບໍລິການປະກອບມີເຫຼືອໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານໃນກໍລະນີທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂກໍລະນີທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີໃນສານຫລືຢູ່ເບື້ຂັ້ນຕອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາສະຫນອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກົດຫມາຍການບໍລິການ: ປະຕິບັດຕົວແທນປະໂຫຍດແລະການປົກປ້ອງຂອງກົດຫມາຍສິດທິໃນສານແລະອື່ນໆຂອງລັດຈັດຕັ້ງ; ສ່ວນໃນການກະກຽມຂອງລະບຽບເອກະສານ:ຮຽກຮ້ອງ, ອຸທອນ, ຄຳຮ້ອງຂໍແລະອື່ນໆ; ຂໍອຸທອນກັບສານໃນກໍລະນີຂອງການເຫັນດີເຫັນຂອງລູກຄ້າໄດ້ມີການຕັດສິນຂອງສານ, ຂໍອຸທອນຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງພະນັກງາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການສາຍແລະທາງສ່ວນທົດລອງ. ບໍລິສັດກົດຈະຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ-ລວມທັງການເຈົ້າຂອງພາຫະນະໃນສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງ:ໃນເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະອຸປະຕິເຫດຕາມການເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸລະບົດບາດ, ໃນກໍລະນີຂອງການຜິດກົດຫມາການກະທໍາຂອງຕໍາຫຼວດໄດ້ສົມເຫດສການຂອງການປັບໄຫມຫຼືຄຸນຄ່າຂອງຕົນ, ຂອງເງິນຈາກຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອໍານາດ. ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດ, ຄຸນຄວາຜູ້ທີ່ສະຫນອງຢ່າງເຕັນັບສະຫນູນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີການຕ່າງໆແລະການຈັດຕັ້ງ, ເຊັ່ນ:ການປະກັນໄພບໍລິສັດ, ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ທະນາຄານ