ຜິດພາດການປ່ອຍສິນເຊື່ອທູ້

ອິນເຕີເນັດເຫັ ໘ ແລະສະບັບກ່ອນຫນ້ານັ້ນບໍ່ໄດ້ສະຫນັງ. ຍົກລະດັບຂອງທ່ານສໍາລັບທີ່ດີທີ່ສຸດປະສົບການ. ການປ່ອຍສິກໍາແມ່ນໄດ້ລົງທະບຽນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງສິກໍາ. ລິຂະສິດ ຊື່ສິນຄ້າ,ສັນຍາລັກ,ຫໍ້,ແລະອື່ນໆເຄື່ອງເຮົາຫຼືຫມາຍເຖິງພາຍໃນເຄຣດິດກໍານຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າເຄື່ອງຫມາຜູ້ຖື. ເວັບໄຊນີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານໂດຍຜ່ານສາມການໂຄສະນາ. ເປັນການຄ້າຂອງຫມາກໂປ,ລົງທະບຽນໃນ ແລະປະເທດອື່ນໆ. ທີມຮ້ານແມ່ນເປັນການບໍລິການເຄື່ອງຫມາຍຂອງການ. ການ ສັນຍາລັກທີ່ຈົດມາຍການຄ້າເຈົ້າຂອງໂດຍ ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆ