ແນະນໍາດ້ານກົດອອນໄລນ໌ກົດຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌

ມໍລະດົກ, ການໂອນ, ການຈ້າງງານ, ການຢ່າຮ້າງ-ທັງຂອງສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງຖ້າທ່ານບໍ່ສ່ວນບຸກທະນາຍຄວາມ, ເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່ເປັນ, ຄຸນວຸດທິທາງດ້ານກົດຈ່າງແຈ້ງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງຫວະຂອງຊີວິດບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈັດສັນເວລາການຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການຂອງທະນາຍຄວາມ.

ເປັນທຸລະກິດຕາຕະລາງ, ເລື້ອຍໆແລະຍາວນານທຸລະກິດເດີນທາງ, ກິນການດູແລຂອງຄອບຄົວ, ຄອບຄົວຽກບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ໄປ

ແລະແທ້ຈິງແລ້ວ, ກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແມ່ນຊຶ່ງຈະບໍ່ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກ່ວາຊົ່ວໂມງຫຼືສອງຂອງເວລາຂອງທ່ານ, ແລະມັນບໍ່ແມ່ນເກີນໄປຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບທຸລະກິດຜູ້ຊາຍ. ແຕ່ບໍ່ມີແມ່ນການແກ້ໄຂ.

ກົດຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌ເຮັດໃຫ້ທ່ານໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລາຍລະອທາງດ້ານກົດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາໃດຫນຶ່ງຢູ່ໃນທຸກເວລາສະດວກສໍາລັບທ່ານ, ນັ່ງຢູ່ໃນຈໍ. ຄຸນວຸດທະນາຫຼືທະນາຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງອອນໄລນ໌ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄໍາຖາມທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ, ແຕ່ຈະດໍາເນີນການໃນຄວາມເລິກວິເຄາະຂອງກົດຫມາຍແລະເອກະສານອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນການເຮັດໃຫ້ຈໍານຮຽກຮ້ອງ, ລາຍງານ, ແລະການອຸທອນ