ແນະນໍາດ້ານກົດອງແນະນໍາດ້ານກົດອງ

ດັ່ງກ່າວແບບຂອງຄວາມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງໃນພວກປະເທດ

ບັນດາຕ່າງປະເທດບໍລິສັດກົດ, ເປັນລະບຽບນັ້ນ, ບໍ່ມີຢ່າງດຽວທີ່ປຶກສາ. ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍພະແນກການຂອງບໍລິສັດ, ໃນທີ່ພ້ອມໆກັນກັບທີ່ປຶກສາ, ມີການແຍກສາພະແນກ. ທີ່ປຶກສາ ແນະນຳ, ເຮັດໃຫ້ສັນຍາ, ການວິເຄາະທາງດ້ານກົດລັກສະນະຂອງກິດຈະກໍາການຄ້າ, ໃນຂະນະທີ່ພາກຕົວແທນລູກຄ້າໃນການປະຊາຊົນແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບພາກເອກະສານ, ຫນອງການຂອງຫຼັກຖານແລະບັນຫາທີ່ຄ້າ.

ກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ແນະນໍາດ້ານກົດ ໃຫ້ຂໍ້ສະເຫນີແນະກ່ຽວກັບການທີ່ດີທີ່ສຸດການປະຕິບັດໃນສະຖານະການແລະປະຈຸບັນສິດນໍາໃຊ້.

ປົກກະຕິ, ກົດຫມາຍການບໍລິການແມ່ນຄ່າ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບາງກໍລະນີພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການຟຣີຫຼາດຍະການ»ດີ».

ການປະຕິບັດນີ້ໄດ້ປະຖົມການແຜ່ກະຈາໃນອັງກິດແລະອາເມລິກາ

ໃນເອີຣົບເພື່ອເປັນຂອບເຂດຫນ້ອຍ. ໃນລັດເຊຍ, ເຖິງແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດປະສົບການຫມາຍເຖິງການ ໑໘໖໔, ປະຈຸບັນການນໍາໃຊ້ແມ່ນມີຈໍາກັດຫຼາຍ.

ໃນທີ່ທັນສະໄຫມພັດທະນາຂອງອິນເຕີເນັດ, ການເຂົ້າເຖິງທີ່ປຶກສາການບໍລິການຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍສ່ວນບຸກຄົນຮູ້ຈັກມີການກົດຫມາຍແລະຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບມັນ, ແລະຄວາມຈິງທີ່ວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຈໍານວນຂອງບໍລິສັດກົດຫນອງຕອບກັບກົດຫມາຍຄໍາຖາມໂດຍກົງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດການບໍລິການ