ແນະນໍາດ້ານກົດຊທີ່ແທ້ກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ແທ້ຈິງຊ

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໄດ້ມີຄຸນວຸດຊ່ຽວຊານບໍ່ຫຼາຍປານນັ້ນ

ບໍ່ຄວນຢ່າງຮຸນຄາດວ່າຢູ່ໃນທໍາອິດ, ມັກຈະ, ການຟຣີປຶກສາຫາລືຈະໃຫ້ທ່ານຄໍາຕອບທີ່ທຸກຄໍາຖາມຂອງທ່ານ.

ຄໍາແນະນໍາຟຣີໄດ້ຮັບມອບໃຫ້ທະນາຍຄວາມແລະລູກຄ້າສາມາດເບິ່ງແລະເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊອກຫາພື້ນຖານແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສໍາເລັດຜົນ.

ທີ່ແທ້ຈິງທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາແມ່ນການຈ່າຍເງິນສະເຫມີ, ໂດຍສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ການຊທີ່ແທ້ຈິງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນໃຫຍ່. ດ້ານຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບສໍາລັບການຟຣີປຶກສາຫາລື, ບໍ່ຮຸນເພີ່ມການຂອງທ່ານວິໄສທັດຂອງບັນຫາແລະໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂຂອງຕົນ.

ມືອາຊີບຊທີ່ແທ້ຈິງຂອງທະນາຍຄວາມ-ແມ່ນບໍ່ສະເຫມີວິທະຍາໄລ

ມັນອາດຈະບໍ່ຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດ.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຫ້ອງແຖວອາດຈະບໍ່ທັນທີທັນໄດ້ຄັດອອກບັນຫາຂອງການແບ່ງປັນການກໍ່ສ້າງຂອງເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງຈັດການຮ້າຍແຮງເຮັດວຽກ, ຈະສົນໃຈໃນປະສົບການແລະຊື່ສຽງຂອງທະນາທີ່ມີການບໍລິການທີ່ທ່ານກໍາລັງຈະໄປ