ແຖບທະນາຍຄວາ

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຜູກມັດໃນທຸກສະມາຊິກຂອງຄະນະໄດ້

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະສະມາຊິກຂອງແຖອາດຈະໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ຜູ້ວາມທີ່ມີຂໍ້ມູນແມ່ນລວມຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ຊັບສິນແລະທຶນປະກອບສ່ວນໂດຍການກໍ່ຕັ້ງເປັນການປະກອບສ່ວຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງສິດທິຂອງເຈົ້າ.

ຄັນ, ຄະນະແລະຄະນະສະມາຊິກບໍ່ຕອບສໍາລັບການພັນທະອື່ນໆແຕ່ລະຄົນ

ແຖບສະມາຄົມແມ່ນເປັນທາງດ້ານກົດຫນ່ວຍ, ມີເອກະລາດຂອງທະນາຄານໃນບັນຊີ, ປະທັບຕາ, ບັດ, ຈົວທີ່ມີຢູ່ແລະຊື່ຂອງບໍລິສັດ. ແຖບສະມາຄົມບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບໃນທາງການຄ້າຫຼືບໍ່ແມ່ນການຄ້າການຈັດຕັ້ງ, ການອື່ນໆກ່ວາເປັນການປ່ຽນແປງໃນກົດຫມາຫ້ອງການ.

ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງສະມາຄົມທະນາຍຄວາແມ່ນລັດຂອງຕົນຽນ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບມັນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສົ່ງທະນາຍຄວາສະມາຄົມການຈົດທະບຽນມີການແຈ້ງການຂອງການສ້າງຕັ້ງ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກໍ່ຕັ້ງ, ບ່ອນນັ່ງຂອງຄະນະກໍາມະ, ກໍາລັງກາຍຂອງໂທລະສັບ, ອີເມລແລະການສື່ສານອື່ນໆລະຫວ່າງພັນທະແລະການບໍລິການ, ແລະກອບດ້ວຍ ເນົາຂອງກົດບັດຂອງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມແລະເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສະມາຄົມ.

ບັດຕ້ອງມີ:

ຊື່ແລະສະຖານທີ່ຂອງວິທະຍາໄລຂອງນັບສະຫນູນ;

ຈຸດປະສົງແລະຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຕັ້ງ;

ແຫຼ່ງຂອງການສ້າງຕັ້ງຂອງຊັບສິນຂອງວິທະຍາໄລແລະທິດທາງຂອງການນໍາໃຊ້ຂອງຕົນ;

ການຄຸ້ມຄອງຄະນະແລະຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບສາຂາຂອງຕົນ;

ຂັ້ນຕອນການສໍາລັບການ ແລະຄ່ອງຂອງສະມາຄົມ;

ຄໍາສັ່ງຂອງການນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນກົດບັດຂອງການປ່ຽນແປງແລະເພີ່ມເຕີມ