ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາອອນໄລນ໌ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາອອນໄລນ໌

ປະໂຫຍດຂອງກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌ແລະໂທລະສັບທັງຫມໄດ້ສະເຫນີ, ພົນລະເມືອງ, ການບໍລິການແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດພຽງແຕ່ໂດຍການມີຄຸນວຸດທະນາແລະທະນາ. ການເຮັດວຽກຂອງຊ່ຽວຊານກໍເຄັ່ງປິດບັງຊື່ແລະຄວາມລັບຂອງສະຖານະການຂອງກໍລະນີ. ເຮັດໃຫ້ທຸກລູກຄ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວຕື່ມອີກແຜ່ກະຈາຍຂອງການສົນທະນາຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມ.