ອງອອນໄລນ໌ສົນທະທະນາສົນທະນາອອນໄລນ໌

ວິທີການສົນທະນາທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາ

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດອີງໃສ່ການເປັນມືອາຊີບຂອງທະນາການເຮັດວຽກອອນໄລນ໌. ຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະຈ່າຍສໍາລັບການອອນໄລນ໌ໃຫ້ຄໍາປຶກ.

ບັນຫາທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂໄດ້, ໃນເວລາທີ່ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບປະສົບການທະນາຍຄວາມ. ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນຈໍາເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊທີ່ແທ້ຈິງທຸລະກໍາ, ການເງິນ.

ຖ້າຫາກວ່າຫມູ່ເພື່ອນຂອງຊ່ຽວຊານໃນກົດຫມາຍ, ບໍ່, ສົນທະນາກັບທະນາຍຄວາອອນໄລນ໌ຈະມີໄປມາກູ້ໄພໃນເວລາທີ່ທ່ານໂທຫາເວລາຂອງມື້ໃດ. ໃດກໍຕາມ, ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຊ່ວຍຈາກມືອາຊີບ, ໂດຍບໍ່ມີການຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫນ້າທໍາອິດ.

ວິທີການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌ທະນາຍຄວາມສົນ.

ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບ

ເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຂອງເວັບໄຊຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຄວາມການທະນາຍຄວາມ, ການກໍານົດບັນຫາ, ໃນລາຍລະອຽດແລະຂໍແຈ້ງຖາມ.

ຖ້າຫາກວ່າຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍຂອງລະຫັດຄະດີອາຍາ, ໄອຍະການຮ້ອງຂໍຂອງຕໍ່ຕ້ານທ່ານຫຼືເປັນພີ່ນ້ອງ ຫມູ່ເພື່ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຢ່າງເຕັມປຶກສາຫາລືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ່ວນບຸກກອງປະຊຸມກັບທະນາຍຄວາມ, ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງຢ່າງເຕັມຊຸດຂອງເອກະສານຂອງກໍລະນີ. ອອນໄລນ໌ສົນທະນາໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍໃນກໍລະນີຂອງຄົວ, ພາຍ, ບັນຫາຂອງສິນລັກສະນະ.

ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທ່ານສາມາດຈ້າງເຂົາສໍາລັບກໍລະນີຂອງທ່ານ, ຖ້າຫາກວ່າການມອບຫມາທົດລອງ