ອງພົນລະນີສະຫນູນພົນລະນີ

ເປັນຫຍັງທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍເຫຼືອຂອງທະນາຍຄວາມໃນສເນີນຄະດີ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທະນາຍຄວາມ, ທະນາຍຄວາຄ່າທໍານຽມໃນແພ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບຈໍານວນຫຼາຍເງື່ອນໄຂ:ຈາກການຮັບຮູ້ກັບຄວາມສັບສົນຂອງກໍລະນີ. ຫຼາຍປານໃດມັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຈ້າງທີ່ດີທະນາຍຄວາ. ການຢ່າຮ້າງໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອດຂອງສາມີຫລືພັນລະຍາແມ່ນຫນຶ່ງໃນທີ່ສຸດການບັກໍລະນີຂອງຄົວກົດຫມາຍ, ແລະຊ່ຽວຊານຊ່ຽວຊານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນໄຊຊະນະໄດ້, ປະຢັດເວລາ, ເສັ້ນປະສາດແລະຮັກສາຊັບສິນ. ກົດຫມາຍເຫຼືອໃນພະແນກຂອງຊັບສິນ.

ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຖ້າວ່າທ່ານມີ ສົງໃສກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງການຊື້ແລະຂາຍຊທີ່ແທ້ຈິງ, ທັນທີຄວນຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມ. ການບໍລິການຂອງຊ່ຽວຊານຈະມີລາຄາຖືກທີ່ທ່ານຫຼາຍລາຄາຖືກກວ່າການຊື້ເຮືອນໃຫມ່ຫຼືຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສານ. ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄປ. ອງດອງຖິ່ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂັບຈັບໄດ້ໃນການຈະລາຈອນອຸປະຕິເຫດ, ຄັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ, ແລະ, ຖ້າຫາກວ່າແມ່ນກໍລະນີທີ່ຈະບໍ່ເກີດການໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໃນທຸກ. ທະນາຍຄວາມໂດຍອຸປະຕິເຫດ.

ຄໍາແນະນໍາ

ໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງປະຈຸບັນນິຕິກຳແລະການບັນລຸຜົນ, ມັນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາຊ່ຽວຊານ. ຟຣີປຶກສາຫາລື. ອງທັນເວລາການເຂົ້າເຖິງທະນາຍຄວາມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພື່ອແກ້ໄຂເກືອບທຸກກົດຫມາຍບັນຫາ. ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຊອກຫາທີ່ດີທະນາຍຄວາ. ໃນທີ່ມີຊື່ສຽງກອງດົນຕີ»ຂ້ໍ»ຂອງເຈີດໃສ່, ທະນາຍຄວາເພື່ອຂະບ, ເວົ້າກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ:»ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຢຊູຊີວິດຢູ່ໃນພວກເຮົາໃຊ້ເວລາແລະຈະເລືອກເອົາຂ້າພະເຈົ້າເປັນທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ, ທັງເພິ່ນຈະສາມາດໄດ້ຫັນອອກທີ່ແຕກຕ່າງ.». ແທ້ຈິງແລ້ວ, ທະນາຍຄວາບົດບາດຂອງແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຊ່ຳ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງຂ່າວ, ໂທລະພາບສົນທະນາສະແດງ, ແລະປະສົບການຫມູ່ເພື່ອນ, ການບໍລິການຂອງທະນາຍຄວາມໃນແພ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃນບັນຫາ. ທີ່ປະກອບມີການບໍລິການຂອງທະນາຍຄວາມໃນພົນລະນີມັກຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມໃນແພ່ທາງດ້ານກົດແນະນໍາ. ແລະມັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາເຫດ:ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຂໍອຸທອນກັບສານແລະການເລີ່ມຕົ້ນການຂຽນການຮ້ອງຂໍແລະການຮ້ອງທຸກ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກເວົ້າກັບປະສົບການທະນາຍຄວາມ, ການອະທິບາຍບັນຫາແລະຖາມຄໍາຖາມທັງ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເມີນມສົດໃສດ້ານສໍາລັບການພັດທະນາຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ປົກກະຕິແລ້ວຍເຫຼືອຂອງທະນາຍຄວາເລີ່ມຕົ້ນມີຄວາມສົນທະນາ. ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະເວົ້າວ່າ, ທັງຫມປຶກສາຫາລືຢ່າງແທ້ຈິງຄວາມໃນລັກສະນະ