ອງທະນາ

ແຕ່ລະຄົນຂອງພວກເຮົາຮູ້ກົສິ່ງທີ່ມັນຫມາຍຄວາມທີ່ຈະມີບັນຫາ

ໃນຈຸດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເບິ່ງຈໍານວນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສາມາດສະຫນອງປະສິດທິພາບຊ່ວຍ. ພວກເຮົາວຽກງານຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອຂັດຂວາງການສຸກເສີນຂອງເຫຼົ່ານີ້ມຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາທັງຫມຮູ້ແລະປະສົບການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ່ອນກ່ອນເວລາຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຈະເບິ່ງບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນແລະປ້ອງກັນຕົນກົດຕົວ.

ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສະຫງົບແລະເຊື່ອຫມັ້ນຂອງພວກເຮົາ

ຕົ້ນຕໍໄດ້ປຽບຂອງການເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມ

ພວກເຮົາເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອຂັດຂວາງການສຸກເສີນຂອງບັນຫາທາງດ້ານກົດຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ບັນຫາແມ່ນແລ້ວບໍ່ມີ-ທ່ານສາມາດຈະແນ່ໃຈວ່າວ່າພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂມັນທີ່ມີຫຼາຍທີ່ສຸດທາງຜົນສໍາລັບທ່ານ;

ປອດໄພແລະຫມັ້ນໃຈ, ແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດສັນຕິພາບຂອງຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາລູກແລະຄອບຄົວຂອງລາວໃນທຸກສະພາບການ;

ປ່ຽນແປງການຕັ້ງລາຄານະໂຍບາຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບການໃນປັດຈຸບັນພວກລັດພວກເຮົາພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມຢືດຢຸ່ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຈ່າຍເງິນສໍາລັບພວກເຮົາການບໍລິການ;

ພວກເຮົາມີອໍານາດທີ່ຈະຈັດການກັບບັນຫາຂອງຄວາມສັບສົນ;

ຄວາ(ທະນາລູກຄ້າ, ສິດທິພິເສດ), ການເປີດເຜີຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າຂໍ້ມູນ, ທະນາຍຄວາໄພຄຸກທາງດ້ານກົດຜິດຊອບ, ດັ່ງນັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຮັກສາມັນເປັນແອບເປີຂອງຕາ;

ປະສົບການໃນການແກ້ໄຂສັບຊ້ອນບັນຫາທາງດ້ານກົດນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອຊອກຫາການທ່ອງທ່ຽວ, ມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າ, ສະຖານະການສິ້ນຫວັງ;

ຄວາມໂປ່ງກັບລູກຄ້າຂອງການທັງຫມຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາຢືນສໍາລັບການສູງເປີດກວ້າງ. ຈາກຄັ້ງທໍາອິດກອງປະຊຸມລູກຄ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈລັກສະນະແລະມູນຄ່າຂອງກົດຫມາຍການບໍລິການ;

ໃນຂະບວນການຂອງພວກເຮົາຮ່ວມມືແມ່ນຍັງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍແມ່ນປະສົບການແລະກົດຫມາຍຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ.

ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍທ່ານໃນອະນາຄົດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາຫຼາຍ