ຫ້ອງກົດຫ້ອງການ

ສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັບສະຫນູນມີສິດທີ່ຈະສ້າງຫ້ອງການກົດຫມາຍ

ທີ່ການພົວພັເກີດຂື້ນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການດໍາເນີນງານຂອງກົດຫ້ອງການນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບຂອງກົດຫມາຍ, ເວັ້ນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບການໃນບົດຄວາມນີ້.

ທະນາເພື່ອສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການກົດຫມາ, ເຂົ້າໄປໃນລະຫວ່າງການຮ່ວມມືຕົກລົງໃນການຂຽນ. ອີງຕາມການຕົກລົງຮ່ວມມື, ກົດຫມາຍ-ຄູ່ຮ່ວມດໍາເນີນການສົມທົບຂອງເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເພື່ອສະຫນອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອໃນນາມຂອງທັງຄູ່ຮ່ວມງານ.

ການຮ່ວມມືຕົກລົງບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບການລັດທະບຽນຂອງບໍລິສັດກົດ

ການຮ່ວມມືຕົກລົງຈະບັນຈຸ:

໑)ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຮ່ວມມືຕົກລົງ;

໒)ຂັ້ນຕອນການສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາຂອງຄູ່ຮ່ວມງາທີແກ້ໄຂ;

໓)ຂັ້ນຕອນການສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງຄູ່ຮ່ວມງານແລະຂອງຕົນສາມາດແຂ່ງຂັນ;

໔)ອຸປະກອນອື່ນໆ.

ການຮັກສາທົ່ວໄປການຂອງກົດຫ້ອງການແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ເວັ້ນສະຫນອງໃຫ້ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຮ່ວມສັນຍາ. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບກົດຫມາຍເຫຼືອທີ່ມີລູກຄ້າແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຄູ່ຮ່ວມງານຫຼືອື່ນໆທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານໃນນາມຂອງທັງຄູ່ຮ່ວມກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງການອອກພະລັງງານຂອງທະນາ. ອໍານາດຂອງທະນາຈະປະກອບທັງຫມຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມຊໍານານ, ເຂົ້າມາໃນຂໍ້ຕົກລົງແລະການໂອນກັບລູກຄ້າແລະພາກສ່ວນທີສາມ.

ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີການສື່ສານກັບລູກຄ້າແລະພາກສ່ວນທີສາມ

ຮ່ວມສັນຍາແມ່ນລະງັບກ່ຽວກັບການດັ່ງຕໍ່ພື້ນຖານ:

໑)ສິ້ນຂອງການຮ່ວມມືຕົກລົງ;

໒)ການເລີກຫຼືໂຈະການຂອງທະນາຍຄວາມ, ຫນຶ່ງຂອງຄູ່ຮ່ວມງາຖ້າຫາກວ່າການຮ່ວມມືຂໍ້ຕົກລົງສະຫນອງສໍາລັບການປົກປັກຮັຂອງສັນຍາລະຫວ່າງການອື່ນໆຄູ່ຮ່ວມງານ;

໓)ການສິ້ນຂອງການຮ່ວມມືຕົກລົງໃນການຮ້ອງຂໍຂອງການຫນຶ່ງຂອງຄູ່ຮ່ວມງາເວັ້ນການຮ່ວມມືຂໍ້ຕົກລົງສະຫນອງສໍາລັບການປົກປັກຮັຂອງສັນຍາລະຫວ່າງການອື່ນໆຄູ່ຮ່ວມງານ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການສິ້ນຂອງການຮ່ວມມືຕົກລົງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ທົ່ວໄປພັນທະກ່ຽອໍານວຍການແລະທີສາມພາກສ່ວນ.

ໃນເວລາທີ່ຫຼຸດການຮ່ວມມືຕົກລົງການຫນຶ່ງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ມັນເປັນພັນທະທີ່ຈະໂອນການຄຸ້ມຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທັງຫເນີນຄະດີ, ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ທາງດ້ານກົດເຫຼືອ.

ທະນາຍຄວາເກີດຈາກການຮ່ວມມືສັນຍານ, ແມ່ນຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະອໍານວຍການແລະບຸກຄົນທີສາມສໍາລັບການທົ່ວໄປພັນທະທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງລາວເຂົ້າຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືຕົກລົງ.

ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງບົດຄວາມນີ້ອາດຈະບໍ່ພິຈາລະນາເປັນຈໍາກັດການເອກະລາດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການປະຕິບັດຂອງການ, ເຊັ່ນດຽວກັບລາວສ່ວນບຸກມືອາຊີບຜິດຊອບທີ່ຈະສຸດທ້າຍ.

ກົດຫ້ອງການບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປໃນການຄ້າການຈັດຕັ້ງຫຼືອື່ນໆບໍ່ແມ່ນຈັດຕັ້ງກໍາໄລ, ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງກົດຫມາຍການຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ.

ຫຼັງຈາກການສິ້ນຂອງການຮ່ວມມືຕົກລົງທະນາມີສິດທີ່ຈະສະຫຼຸບໃຫມ່ຮ່ວມສັນຍາ

ຖ້າຫາກວ່າການຮ່ວມມືໃຫມ່ສັນຍານບໍ່ແມ່ນສະຫຼຸບພາຍໃນຫນຶ່ງເດືອນຈາກວັນທີຂອງການສິ້ນຂອງທີ່ຜ່ານມາຕົກລົງຮ່ວມມື, ກົດຫມາຍຫ້ອງການຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປທະນາຍຄວາມຫຼືຄ່ອງ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການສິ້ນຂອງການຮ່ວມມືຕົກລົງແລະຈົນກ່ວາການປ່ຽນແປງຂອງກົດຫມາຍການຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຫຼືການສະຫລຸບຂອງໃຫມ່ຮ່ວມມືຕົກລົງທະນາຍຍັງບໍ່ມີສິດທີ່ຈະສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການສະຫນອງທາງດ້ານກົດເຫຼືອ