ສັແນະນໍາດ້ານກົດສັງຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດ

ປະກອບມີການບໍານານ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຮັກສາແລະການບໍລິການ, ຝຶກ, ວຽກງານແລະອື່ນໆ

ດ້ານທິດ, ກົນໄກຂອງການຮູ້ຂອງສັງຄນະໂຍບາຍການເຮັດວຽກຢ່າງໃນການປະຕິບັດ, ບໍານານ, ຄົນພິການ, ກຸ່ມ, ການຈັດການກັບສົມເຫດສ, ຂອງຜົນປະໂຫຍດແລະການລະເມີດອື່ນໆຂອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາແນະນໍາຟຣີແລະຍເຫຼືອການທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາສັງທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາສັງເຫັນການແກ້ໄຂຂອງຂ້າງເທິງວຽກງານຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າໄດ້.

ບັນຫາຂອງສັປົກປ້ອງຂອງປະຊາກອນພວກເຮົາປະຕູຫຼາຍມັກຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ»ຂ້າພະເຈົ້າສິດ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຖ້າປະຕິເສດ.

ບ່ອນໃດທີ່ຈະຈົ່ມ.»

ກ່ຽວກັບສາຍດ່ວນສະບັບພິມທະນາຍຕອບພວກເຂົາ, ແລະຂອງຜູ້ໃຊ້ໃດຫນຶ່ງຂອງການບໍລິການມີໂອກາດບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເບິ່ງມີຄວາມພ້ອມ-ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາບັນຫາ, ແລະໄດ້ຮັບການຟຣີບຸກຄົນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໂທລະສັບໄດ້ຫຼືອະທິບາຍບັນຫາຂອງທ່າອອນໄລນ໌ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊຕ໌ແບບຟອມ