ທັງຫມກົດຫມາຍໃນໂລກ! ກົດຫມາຍຮ້ານທີ່ມີທະນາອອນໄລນ໌.


ວິໄນຜິດຊອບ-ການແປພາສາເຂົ້າໄປໃນລັດເຊຍ-ຕົວຢ່າງພາສາອັງກິດຢ່າງສິ້ນເຊີພາບ


ຂອງຜູ້ພິພາກສາ,ການກໍານົດວິໄນຜິດແລະລົງວິໄນ,ການດໍາເນີນການວິໄນການດໍາເນີນຄະ,ແລະການສ້າງຕັ້ງອະໄວຍະວະສໍາລັບການດໍາເນີນການວິໄນການດໍາເນີນຄະ