ລາຍຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດ

ກັບປີຂອງການປະສົບບ, ຟຣີແນະນໍາດ້ານກົດຫນອງໃຫ້ໂດຍພວກຊ່ຽວຊານ, ສະເຫມີປະຕິບັດຕາມປະຈຸບັນນິຕິກຳ.

ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ທ່ານວິທີການເພື່ອຊອກຫາທາງດ້ານກົດວິທີທາງອອກທີ່ສັບຊ້ອນແລະ, ໃນຄັ້ງທໍາອິດ, ເຂົ້າປ່າເປັນ

ມັນສະເຫນີການຟຣີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດກ່ຽວກັບພົນ, ຄອບຄົວ, ມໍລະດົກ, ການບໍລິຫານແລະເສດຖະກິດປະເທດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການຟຣີປຶກສາຫາລືກັບຄະດີອາຍາປ້ອງຜູ້ທີ່ສາມາດປະເມີນສະຖານະການ, ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນເບື້ອງຕົ້ນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະເລືອກເອົາທີ່ດີທີ່ສຸດທາງດ້ານກົດຕໍາແຫນ່ງ, ອະທິບາຍວິທີການແລະບ່ອນທີ່ຈະຂໍອຸທອນຕໍ່ຜິດກົດຫການກະທໍາແລະການຕັດສິນໃຈຂອງການຈັດຕັ້ງຂອງເບື້ສືບສວນຂອງສານ. ຄ່າຟຣີຄໍາແນະນໍາຈາກທະນາຍຄວາມໃນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍັງຢູ່ໃນກໍລະນີໃນເວລາທີ່ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິດທິໃນກົດຫມາຍການຕັດສິນໃຈ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນກໍລະນີຂອງເຫດການຈາລະຈອນ, ການກັກຂັງ, ກະທັນຫັນເພື່ອປະຕິບັດ(ການຄົ້ນຫາ, ຊັ).

ຍັງ, ພວກເຮົາການບໍລິການສາມາດເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຂອງທຸລະກິດ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນລະຫວ່າງການກວດກາໂດຍກົດລະບຽບ.

ທີ່ຂ້ອນຂ້າງມັກຈະມີສະຖານະການໃນເວລາທີ່ສໍາລັບການຂອງຕົນຖືກປະເມີນຕ້ອງການທີ່ຈະກວດກາລູກຂອງເອກະສານ