ລາຍຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໄສກ່ຽວກັບບັນຫາຟຣີທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພັກອາໄສ

ຫົວຂໍ້ຂອງພາກນີ້-ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຊທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ອາໄສແລະບັນຫາ

ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໄສກ່ຽວກັບບັນຫາໄດ້, ເລືອກຊ່ຽວຊານແລະເວົ້າກັບເຂົາຫຼືຂໍຄໍາຖາມແລະລໍຖ້າສໍາລັບການຕອບໄດ້.

ຊັບສິນແມ່ນສະເຫມີກໍານົດຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຂະຫນາດນ້ອຍແຕ່ໃນກໍລະນີໃດ, ຫຼາຍພື້ນຖານສະຖາບັນ, ກົດຫມາຍ, ການເງິນແລະສ່ວນບຸບັນຫາ

ການທີ່ຈະຮູ້ຈັກຫຼືລ່ວງຫນ້າຫຼືການຄາດຄະເນທັງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກຂັ້ນຕອນຫລືການມີຊັບສິນຂອງບຸກຄົນຫນຶ່ງແມ່ນພຽງແຕ່ຈິງ. ໃສບັນຫາ(ທີ່ດິນ, ເຮືອນ, ອາພາດເມັນ, ຈະຄ້າຍກັບການປ່ຽນແປງ)ບາງຄັ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ສະບາຍ, ແຕ່ຍັງບາງສ່ວນຂອງຫຼາຍທີ່ສຸດການໂຕ້ຖຽງ, ການເຈັບປວດແລະໂຊມຢູ່ໃນບຸກຄົນທຸກຊີວິດຂອງ.

ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການທີ່ພັກອາໄສກົດຫມາສາມາດແກ້ໄຂຢ່າງຫຼາຍຂອງມື້ວານນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຍາກແລະວ່ນໂດນບັນຫາ

ວິທີການປະຢັດຕົວເອງແລະຄົນອື່ນໃນວິທີການຫນຶ່ງຫຼືຄົນອື່ນ»ທີ່ດິນ-ເຮືອນ-ເຮືອນ»ບັນຫາຊ່ວຍພາກ»ການປຶກສາຫາລືຊທີ່ແທ້ຈິງ.»ໃນສະພາບອັນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທ່ານແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະວ່ອງໄວປົກປ້ອງເປັນປະສົບການທະນາຍ, ຊທີ່ແທ້ຈິງຕະຫຼາດທີ່ຊ່ຽວຊານ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການທີ່ພັກອາໄສບັນຫາທີ່ມີຫຼາຍສົບການສ່ວນທາງດ້ານກົດຫນອງການບໍລິການໃນຊທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ທັງສອງອອນໄລນ໌ແລະອອຟ