ລາຍຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃນໂທລະສັບຟຣີທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດກ່ຽວກັບໂທລະສັບໄດ້

ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃນໂທລະສັບສໍາລັບການຟຣີ

ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ການຊ່ວຍຂອງຄຸນວຸດທະນາສໍາລັບອຸປະຕິເຫດ

ເພາະເມື່ອທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃນໄລຍະໂທລະສັບໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການມືອາຊີບ.

ນອກຈາກກໍລະນີຂອງການຈະລາຈອນອຸປະຕິເຫດ, ອຸປະຕິເຫດທະນາຍຄວາມຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆ:

ຂັດແຍ່ງກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ;

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຮັດວຽກຂອງຕໍາຫຼວດພະນັກງານ;

ດແຍ່ງທີ່ມີນ່າຍລົດແລະການບໍລິການການຈັດຕັ້ງ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຟຣີໂທລະສັບປຶກສາຫາລືທະນາຍຄວາອຸປະຕິເຫດ

ຊີວິດຂອງເຈົ້າຂອງລົດໄດ້, ໃນນອກຈາກນັ້ນການທີ່ຈະກັງວົນກ່ຽວກັບການຮັກສາສະພາບເພິ່ງພໍຂອງລົດຂອງທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ຈັກແລະຈື່ຈໍາເວລາຈາກທີ່ໃຊ້ເວລາການພັດທະນາກົດລະບຽບຂອງຖະຫນົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ຈະເຂົ້າໃຈອື່ນໆທາງດ້ານກົດຊ້ອນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພາຫະນະ.

ແນ່ນອນ, ທີ່ຈະຈື່ຈໍາທັງຫມົດນີ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີກົດຫມາຍພື້ນຖານ, ແມ່ນຍາກທີ່ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກທ່ານພົບບັນຫາ, ໃນທີ່ສຸດການແກ້ໄຂຢ່າງມີເຫດຜົນຈະໄດ້ຮັບທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປືກສາຫາລືຄຸນວຸດມີຢ່າງກວ້າງສົບຂອງທະນາຍຄວາມ.

ນີ້ຈະຊ່ວຍປະຢັດບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາແລະພະຍາຍາມແຕ່ຍັງມີເງິນ, ທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສາມາດໃຊ້ເວລາສໍາລັບການຈ່າຍເງິນທີ່ຖືກມອບລົງໂທດ.

ບາງຄັ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄຸກ