ລາຍການອອນໄລນ໌ທະນາປຶກສາຫາລືຟຣີທະນາອອນໄລນ໌ຟຣີປຶກສາຫາລື

ດັ່ງນັ້ນ, ຫນຶ່ງຂອງພວກເຮົາຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສົນໃຈໃນໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື, ທະນາອອນໄລນ໌, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ການສ້ອມແປງເສຍຫາຍຫຼັງຈາກປະເຊີນແຖວ. ຈືເຂົ້າໄປໃນລາຍລະອຽດຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ເປັນທະນາ-ອອນໄລນ໌ແນະນໍາບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ສູ້ໃນໄລຍະທີ່ແມ່ນ, ແຕ່ພຽງແຕ່ເພື່ອນໍາສະເຫນີຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ຜູ້ເຊົ່າແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ.

ພາຍໃຕ້ການນີ້ຈົດຫມາປຶກສາຫາລື, ທະນາອອນໄລນ໌ໃຫ້ຂໍ້ສະເຫນີແນະກ່ຽວກັບວິທີການວິທີການກໍລະນີນີ້

ຫົວພັນໃນການປະຕິບັດຂອງອອນໄລນ໌ບໍລິການທະນາຍຄວາມແມ່ນຢ່າງກວ້າງ. ຟຣີອອນໄລນ໌ກົດຢູ່ບັນຫາຂອງການໄກ່ເກ່ຍກົດຫມາຍ, ການໂຕ້ຖຽງໃນພາກສະຫນາມຂອງການກໍ່ສ້າງແລະການຊທີ່ແທ້ຈິງ, ການເກັບຫນີ້, ການລົງໂທດ, ການຮັບຮູ້ຂອງເຈົ້າຂອງຂອງການອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງ, ບັນຫາຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ບໍລິສັດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ົ້ນເຂົາກັບທຸກຄົນສະທ້ອນ, ປະຊາຊົນກັບທະນາຄານ, ຫນີ້ສິນໃນກູ້ຢືມ. ຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຢູ່ໃນພາກສ່ວນອອນໄລນ໌-ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະຊົນຂອງທີ່ພັກອາໄສ, ເຮືອນ, ພາສີອາກອນຊທີ່ແທ້ຈິງທຸລະກໍາ, ການຮັບຮູ້ຂອງທຸລະກໍາ.

ການພົບເຫັນມີຊ່ຂອງທະນາການບໍລິການອອນໄລນ໌ໄດ້ອາໄສສິດທິຂອງພົນລະເມືອງແລະຖາມກ່ຽວກັບຄົວກົດຫມາຍ, ພາສີຂັດແຍ່ງແລະການນໍາທິດທີ່ມີພາສີ, ປະກັນໄພ, ແລະການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຖືຮຸ້ນແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ