ລາຍການຢ່າຮ້າອງການຢ່າຮ້າອງ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຢ່າຮ້າງຖ້າຫາກວ່າມີເດັກນ້ອຍ, ໃນກໍລະນີໃດ, ທ່ານຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມ

ບລັກສະນະຂອງກຳບົບ, ການຢ່າຮ້າງໂດຍຜ່ານການປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອດຂອງສາມີແລະພັນລະຍາຂອງລາວສໍາລັບສາມເດືອນແລະຮຽກຮ້ອງຊ້ໍາຢ້ຽມຢາມທີ່ສານໄດ້ໂດຍການຄູ່ສົມລົດ, ການຕັດສິນໃຈຂອງຈໍານວນຂອງບັນຫາການຈັດຕັ້ງ(ປະສານງານຂອງການໄດ້ຍິນວັນທີ, ສົ່ງ ແລະການຮ້ອງຂໍ).

ກຳ ແມ່ນສາມາດຄ້າເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍທີ່ສຸດການທົນນານແລະມີຂອງຕົນປຸງແຕ່ງຄໍາສັ່ງ

ມັກຈະຢ່າຮ້າງຈາກທະນາຍຄວາເພື່ອໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ປຶກສາຫາລືຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະການກະກຽມເອກະສານສໍາລັບການຢ່າຮ້າງ(ຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງຟ້ອງ, ປະກອນສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຂອງຄ່າທໍານຽມສານ).

ທາງເລືອກນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊ່ວຍປະຢັກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງການຢ່າຮ້າງ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຮັດວຽກປະຊາຊົນ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາທີ່ໃຊ້ເວລາ, ເພາະຄວາມຮູ້, ປະສົບການແລະອົດທົນ, ເປັນກຳຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານມີເພື່ອໃຊ້ເວລາກ່ຽວກັບການ.

ພວກເຮົາຄວາມແລະທະນາຢ່າງເຕັມພ້ອມກັບຂະບວນການຢ່າຮ້າງ, ການເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຂໍ, ຈະບັນເທົາທ່ານສົງໄສສຸກຈໍານວນຫຼາຍເວລາທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສານແລະການບັນລຸໄດ້ທີ່ຕ້ອງການການແກ້ໄຂ.

ພວກເຮົາມູນຄ່າເວລາຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນການຢ່າຮ້າງແມ່ນອອກມີຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງສ່ວນຮ່ວມແລະໃນທີ່ໃຊ້ເວລາ