ລາຍການທີ່ປຶກສາທະນາຍຄວາປືກສາຫາລືອງ

ໃນ , ທ່ານອາດຈະພົບິນ»ແປກໃຈ»ຂອງສອງພັກແລະເປັນຜົນເສຍ. ຮູ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນທະນາຍຄວາອີງຕາມການ , ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຍາວການເຮັດວຽກໃນພາກສະຫນາມນີ້.

ຖ້າຫາກທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ເບິ່ງຢູ່ໃນມືອອນໄລນ໌ປະຕູ. ໃນທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານສໍາລັບການຟຣີ.