ລາຍການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດເພື່ອໄດ້ຮັບການຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກຂອງທະນາຍຄວາມແມ່ນສໍາຄັນດັ່ງນັ້ນ.

ການໄດ້ຮັບມີກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາສາມາດມີທີ່ເລິກຊຶ້ງສົ່ງຜົນກະທົບກ່ຽວກັບທັງເຫດການຕໍ່ໄປ.

ມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປະກອບເປັນກົດຫມາຍຕໍາແຫນ່ງກ່ຽວກັບການຜິດຖຽງກັນບັນຫາ, ກໍານົດຫົວເລື່ອງຂອງການຂັດແຍ່ງແລະວິທີການຂອງຫຼັກຖານ, ແລະ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ໃຫ້ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນສັນຍາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍນັບສະຫນູນຂອງກໍລະນີຫຼືການກະກຽມຂອງເອກະສານ.

ແຕ່ວິທີການເພື່ອຊອກຫາທະນາຍຄວາມວ່າມີຈໍານນະວຸດທິແລະສິ່ງທີ່ເພື່ອເບິ່ງສໍາລັບໃນສະຖານທີ່ທໍາອິດ?

ຍ້ອນຄວາມກວ້າງຂອງກົດໝາຍແລະຄວາມສັບສົນຂອງຕົນໃນການຕີລາຄາ, ທາງເລືອກຂອງທະນາຈະກາຍເປັນບັນຫາສໍາລັບຜູ້ຊາຍບໍ່ແຕກໄດ້ກົດຫມາຍ.

ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຜິດ! ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມແນະນໍາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີການເລືອກທີ່ສິດທິທະນາຍຄວາມສໍາລັບຄໍາແນະນໍາ.