ຟຣີປຶກສາຫາລືອອນໄລນ໌ຟຣີປຶກສາຫາລືອອນໄລນ໌

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປ້ອງກັນສິດທິທາງກົດ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກົດຫມາຍມີຄຸນວຸດຊ່ຽວຊານກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຖາມຂອງກົດຫມາຍ.

ຟຣີທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາແມ່ນການສະດວກທີ່ສຸດວິທີການສໍາລັບທ່ານໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການສັບມືຖື, ອອນໄລນ໌ຫຼືຢູ່ໃນບຸກຄົນ.

ບໍລິສັດກົດຫນອງຄຸນວຸດເຫຼືອໃນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທັງສອງດ້ານຮ່າງກາຍແລະທາງດ້ານກົດບຸກຄົນ.

ພວກເຮົາສະຫນອງຢ່າງເຕັມຫນັບສະຫນູນຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຈະສິ້ນສຸດຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ລະອຽດ, ຮ່ວມໃນວແທນຂອງທະນາຄານສະຖາບັນແລະງົບປະມານ, ລັດສະຖາບັນ.

ໃນຂະນະທີ່ກົດຫມາປຶກສາຫາລືແມ່ນຟຣີ

ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອອະທິບາຍບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຈຸບັນກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ. ປຶກສາຫາລືແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍສູງຄວາມຊໍານິຊໍານານຜູ້ທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂອງເຂົາເຈົ້າສະຫນາມຂອງກົດຫມາຍ.

ພວກເຮົາປ້ອງກັນການຖືກສິດແລະເສລີພາບຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ, ຕາງຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າປະໂຫຍດຢູ່ໃນລັດຈັດຕັ້ງ, ສະຖາບັນຂອງທຸກລະດັບແລະປະເພດ.

ພວກເຮົາປະຕິບັດງານພາຍໃນປະຈຸບັນນິຕິກຳ

ຍັງຕົວແທນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າຂອງພວໂດຍພະລັງງານຂອງຄວາມສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມກົດທີ່ສໍາຄັນກະທໍາ-ທີ່ຈະເຊັນເອກະສານປະເພດຕ່າງໆ. ໃນບັນຊີລາຍການຂອງພວກເຮົາການບໍລິການປະກອບມີເຫຼືອໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານໃນກໍລະນີທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂກໍລະນີທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີໃນສານຫລືຢູ່ເບື້ຂັ້ນຕອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາສະຫນອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກົດຫມາຍການບໍລິການ:

ປະຕິບັດຕົວແທນປະໂຫຍດແລະການປົກປ້ອງຂອງກົດຫມາຍສິດທິໃນສານແລະອື່ນໆຂອງລັດຈັດຕັ້ງ;

ສ່ວນໃນການກະກຽມຂອງລະບຽບເອກະສານ:ຮຽກຮ້ອງ, ອຸທອນ, ຄຳຮ້ອງຂໍແລະອື່ນໆ;

ຂໍອຸທອນກັບສານໃນກໍລະນີຂອງການເຫັນດີເຫັນຂອງລູກຄ້າໄດ້ມີການຕັດສິນຂອງສານ, ຂໍອຸທອນຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງພະນັກງາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການສາຍແລະທາງສ່ວນທົດລອງ.

ບໍລິສັດກົດຈະຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ-ລວມທັງການເຈົ້າຂອງພາຫະນະໃນສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງ:ໃນເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະອຸປະຕິເຫດຕາມການເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸລະບົດບາດ, ໃນກໍລະນີຂອງການຜິດກົດຫມາການກະທໍາຂອງຕໍາຫຼວດໄດ້ສົມເຫດສການຂອງການປັບໄຫມຫຼືຄຸນຄ່າຂອງຕົນ, ຂອງເງິນຈາກຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອໍານາດ.

ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດ, ຄຸນຄວາຜູ້ທີ່ສະຫນອງຢ່າງເຕັນັບສະຫນູນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີການຕ່າງໆແລະການຈັດຕັ້ງ, ເຊັ່ນ:ການປະກັນໄພບໍລິສັດ, ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ທະນາຄານ