ຟຣີປຶກສາຫາລືກັບທະນາຍຄວາຟຣີປຶກສາຫາລືກັບທະນາຍຄວາ

ພວກເຮົາທາງດ້ານກົດບົບແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ແລະມັກຈະກົງ, ວ່າປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮ່ວມໃນການສຶກສາແມ່ນຍາກທີ່ສຸດເພື່ອແກ້ໄຂະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດຫມາຍພາກສະຫນາມ.

ເພື່ອະສືບເອກະສານແມ່ນບັນຫາທີ່ຂ້ອນຂ້າງ, ເພາະວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເລື່ອນພາບໂດຍຜ່ານການຂອງເອກະສານ. ແຕ່ການດໍາເນີນການກັບຄວາມທຸກຄັ້ງຕ້ອງເກີດຂື້ນ, ແພງທີ່ຂ້ອນຂ້າງ.

ຟຣີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດ

ວິທີການໃນກໍລະນີທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຊອກຫາວິທີການຊ່ວຍຂອງອິນເຕີເນັດ.

ສ້າງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຄໍາຖາມ

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມ.

ສໍາລັບບາງທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກຊ່ຽວຊານຫຼືຮ້ອງຂໍໃຫ້ສໍາລັບຄ່າຈ້າງທີ່ປຶດແລ້ວທາງສ່ວນຄັດເລືອກທະນາຍຄວາມ.

ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ການສື່ສານກັບທະນາຍຄວາມໃນບຸກຄົນ, ແຕ່ວ່າອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສໍາລັບການນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນການສໍາພັດກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌.

ກົດຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌

ກົດຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌ແມ່ນກາຍມາເປັນທີ່ນິຍທາງເລືອກສໍາລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ແຕກໄດ້ກົດຫມາຍ. ກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຢ່າງແທ້ຈິງຟຣີຍໍ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກທີ່ມີຈໍານວນຫຼາຍຄວາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຫຼາເຂດຂອງລະບົບກົດຫມາຍ.

ກົດຫມາຍທີ່ປຶກສາຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃດຫນຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກົດຫມາຍ. ຕິດຕໍ່ຫາຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດໃດໃນໂລກ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄໍາຕອບກັບຄໍາຖາມທັງອອນໄລນ໌ກ່ຽວກັບທາງດ້ານກົດເວັບໄຊ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິຫຍໍ້ປຶກສາຫາລື, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານຈະສາມາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ຈັກກັບທະນາຍຄວາມແລະຈະຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ.

ໃນເວລາປະຈຸບັນ, ຈໍານວນຫຼາຍພົນລະເມືອງຖືກບັງຄັບໃຫ້ສະແຫວຍເຫຼືອຂອງມືອາຊີບ, ແຕ່ເສຍດາຍ, ທຸກຄົນບໍ່ສາມາດຈ່າຍມັນ.

ທຸກຄົນບໍ່ມີເງິນພິເສດສໍາລັບການກົດຫມາຍການບໍລິການ

ດັ່ງກ່າວບຸກຄົນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາອິນເຕີເນັດສະຖານທີ່ທີ່ສະຫນອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດ.

ເວັບໄຊທ໌ສະຫນອງຢ່າງເຕັມກົດຫມາຍເຫຼືອແລະຄໍາແນະນໍາຟຣີການທັງຫມົດ, ຊຶ່ງດ້ານການເງິນສະຖານະການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ກັບທະນາ.

ເວັບໄຊພະນັກງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີການກະກຽມຂອງຄໍາຮ້ອງສະບຽນຂອງການຮ້ອງທຸກແລະເອກະສານອື່ນໆຂອງກົດຫມາຍທໍາມະຊາດ.

ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຕົວແທນຂອງທ່ານປະໂຫຍດໃນສາແລະປົກປ້ອງສິດທິຂອງທ່ານກ່ອນລັດແລະສາທາລະນະການຈັດຕັ້ງ.

ເຫຼືອທີ່ຈະສັງປ້ອງກັນປະເພດຂອງພົນລະເມືອງຢ່າງແທ້ຈິງຟຣີຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການແນະນໍາດ້ານກົດດ່ວນອອນໄລນ໌ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບ. ການນໍາໃຊ້ການຟຣີຄວາມ, ລູກຄ້າພຽງແຕ່ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວເປັນການກະກຽມຂອງເອກະສານ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະສານຫຼືຕົວແທນໃນຮ່າງກາຍ(ຖ້າຕ້ອງການ), ແລະ, ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບ:ສາຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າທໍານຽມໃນເວລາທີ່ເຮັດຫຼືໄດ້ຮັບເອກະສານແລະການຈ່າຍເງິນຂອງການປັບໄຫມແລະລົງໂທດ(ຖ້າມີ).

ຂ້າງເທິງທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນທາງສ່ວນການເຈລະຈາ