ພົນລະເມືອງສິດທິແລະຜິດຊອບພົນລະເມືອງທົ່ວໄປກະທູ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມເມລິກາ. ພວກເຮົາແມ່ນປະເທດຊາດຜູບໍ່ໂດຍເຊື້ອຊາດຫຼືສາສະຫນາ,ແຕ່ໂດຍການແບ່ງປັນຄຸນຄ່າຂອງອິດສະລະພາບ,ເສລີພາບ,ແລະສະເຫມີພາບ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົ້າເມືອງໄດ້ຊ່ວຍຮູບຮ່າງແລະອະທິບາຍປະເທດພວກເຮົາຮູ້ໃນມື້ນີ້. ຫຼາຍກ່ວາ ໒໐໐ ປີຫລັງຈາກພວກເຮົາພົບ,ທໍາມະຊາດທີ່ພົນລະເມືອງແມ່ນຍັງສ່ວນສຳຄັນຂອງພວກເຮົາຊາທິປະໄຕ.

ໂດຍກາຍມາເປັນ

ພົນລະເມືອງ,ທ່ານເກີນໄປຈະມີສຽງໃນວິທີການທີ່ພວກເຮົາປະເທດຊາດຖືກປົກຄອງ.

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແມ່ນເປັນການສໍາຄັນຫນຶ່ງ

ພົນລະເມືອງສະຫນອໂຫຍດຫຼາຍແລະສໍາຄັນເທົ່າຜິດຊອບ. ໂດຍການນໍາໃຊ້,ທ່ານກໍາລັງສະແດຂອງທ່າມັ້ນສັນຍາກັບປະເທດນີ້ແລະພວກເຮົາຮູບແບບຂອງລັດຖະບານ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ທ່ານຈະຊອກຫາຈໍານສິດແລະວ່າພົນລະເມືອງຄວນອອກກໍາລັງກາຍແລະນັບຖື. ບາງສ່ວນຂອງເຫຼົ່ານີ້ຮັບຜິດຊອບແມ່ນຕ້ອງຕາມກົດຂອງທຸກໆພົນລະເມືອງ,ແຕ່ວ່າທັງຫມແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອາເມລິກາຍັງເປັນຟຣີແລະຈະເລີນຮຸ່ເທດຊາດ