ປຶກສາກັບທະນາຍຄວາມສໍາລັບການຟຣີການປຶກສາກັບທະນາຍຄວາມສໍາລັບຟຣີ

ເພື່ອຊ່ວຍຈຸດປະສົງແນະນໍາຟຣີ

ມັກ, ການຈ່າຍທະນາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຊ້ເວລາເງິນໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນຍອມຮັບ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານກົດຫຼືບໍ່. ແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ ການເກີດຂອງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວການຈັດຕັ້ງ, ບ່ອນທີ່ປະສົບການທະນາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດການປະຊາຊົນສໍາລັບການຟຣີ. ຊ່ວຍແນະນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຮົາແກ້ໄຂຄອບຄົວແລະແຮງງານກົດຫມາຍ, ຄອບຄຸມ, ເງິນບໍານານ, ສ, ການບໍລິຫາກົດຫມາຍ, ເມືອງ, ອາໄສຊົ່ໃບອະນຸຍາດຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆແລະບັນຫາທາງດ້ານກົດ. ຕ້ອງການທີ່ຈະສື່ສານກັບທະນາຍຄວາມ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດອອນໄລນ໌ອາດຈະເກີດຂຶ້ນທັນທີ. ທະນາຍຄວາມຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານໃນສອງສາມນາທີ, ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນຊັບສິນ, ກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌.

ຂໍຂອບໃຈກັບການແນະນໍາດ້ານກົດອອນໄລນ໌ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດແລະເຂົ້າໃຈວິທີການຂອງການປະຕິບັດ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຍຄືຜົນທາງດ້ານກົດສັບສົນໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌. ມັນເປັນການຍາກຊ່ຳກສາຫາລືຟຣີອອນໄລນ໌. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫ້າວຫັນປະຊາຊົນເຮັດວຽກກັບທາງດ້ານກົດຽກງານທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພຽງແຕ່ທະນາບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຮູ້ຂອງກົດຫມາຍແລະອື່ນໆ ການກະທໍາ, ເອກະສານທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກໃນການປະຕິບັດທຸກມື້.

ມີກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະມີຄວາມ

ຈໍານວນຫຼາຍວຽກງານການຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂເນື່ອງມາຈາກເປັນການຟຣີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດອອນໄລນ໌. ໃນກໍລະນີນີ້ທ່ານຄວນລົງທະບຽນໃນບຸກຄົນທີ່ປະຊຸມກັບທະນາຍຄວາມແລະເຮັດໃຫ້ການຂາດຂອງເອກະສານໃນກໍລະນີຂອງຕົນ.

ທະນາຍຄວາມສໍາລັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງການວາງແຜນສໍາລັບການໃນຕໍ່ຫນ້າການປະຕິບັດເພື່ອອະທິບາຍສະຖານະການອີງຕາມການເອກະສານ. ທະນາຟຣີທາງດ້ານກົດປຶກສາຫາລືຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດໃຫ້ຖືກຮ້ອງຢູ່ໃນສານ, ການຮ້ອງທຸກຕໍ່ການກະທໍາຂອງພະນັກງານ, ຫ້ອງການໄອຍະການຖະແຫຼງອອນໄລນ໌.

ມັກພະນັກງານ, ອົງການໄອ, ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ມາຈາກທາງດ້ານກົດຫນັງສືຂອງບຸກຄົນທີ່ເລີ່ມຟ້ອງຄະດີ, ການຮ້ອງຮຽນ, ຫຼືເອກະສານອື່ນໆສໍາລັບການຂອງລັດຖະບານ. ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດເອກະສານໃນສາທາລະນະ, ສະຖານທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າສົນທະນາທີ່ແຕກຕ່າງ.

ທາງດ້ານກົດຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌ຈະຊ່ວຍທ່ານເຮັດໃຫ້ຫຍໍ້ແລະຈະແຈ້ງເອກະສານສໍາລັບການຟຣີ, ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເອົາໃຈໃສ່ກັບຣະອົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ໃນສັ້ນ, ມັນຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຟຣີທາງດ້ານກົດແນະນໍາ. ມັນແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການພັດທະນາຂອງສະຖານະໃນກົດຫມາຍ. ແລະມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນວ່າພຣະອົງໄດ້ຮູ້ຫນັງສື