ທາງດ້ານກົດເຫຼືອເວັບໄຊທ໌ທາງດ້ານກົດເຫຼືອເວັບໄຊທ໌

ແຫ່ງຊາດກົດຫມາຍການບໍລິການເຮັດວຽກສໍາລັບທັງສອງບຸກຄົນແລະສໍາລັບການຈັດຕັ້ງ. ການບໍລິການແມ່ນຫຼາຍຢ່າງກວ້າງ–ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຕະຫຼອດການໂມງທາງດ້ານກົດເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂສຸກເສີນບັນຫາ(ໂດຍໂທລະສັບ, ວັນສຸກຫຼືອີເມວ), ແຕ່ຮ່າງ/ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເອກະສານ, ປຶກສາຫາລືຊຸມແລະເພີ່ມເຕີມ.

ວິທີການທາງດ້ານກົດເຫຼືອ

ໃຫມ່ກົດຫມາຍການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ກັບທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຊື້ບັດຂອງກົດຫມາຍເຫຼືອ. ບັດແມ່ນຫຼັກຖານວ່າເຈົ້າມີສິດທິທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາແລະທາງດ້ານກົດຫນັບສະຫນູນໃນຮູບແບບລະບຸໄວ້ໃນຖານະພາບຂອງຕົນ. ຫຼາຍທາງດ້ານກົດບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ–ສູງກວ່າຕົວບັດທີ່ທ່ານຊື້ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະສະເຫມີໄປຈະສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາລາຍລະອຽດຂອງທະນາຍຄວາມ, ຈັດການຫຼືການຕະຫຼາດ, ດ້ານກົດເລີເອກະສານຫຼືໂອການສົນທະນາກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອໍານາດຂອງກົດຫມາຍ.

ບັດຮຽກຮ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງຈໍານວນຂອງການບໍລິການ. ເນື່ອງຈາກການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພາສີຂອງປະເທດກົດຫມາຍການບໍລິການອ້າງເປັນກົດຫມາຍບຸກຄົນແລະພົນລະເມືອງ. ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກາລະໂອກາດການໂທຟຣີແລະໂທລະສັບປຶກສາຫາລືສໍາລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດການບໍລິການຂອງການກະກຽມຂອງເອກະສານແລະເວລາທີ່ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງບັນຫາທີ່ມີພຽງແຕ່ສາມາດປະເຊີນຫນ້າໂດຍຜູ້ປະກອບການ, ຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍລິສັດມີຄວາມສາມາດຢ່າງໄວເທົ່າ-ກວດເບິ່ງການຄິດໄລ່ຂອງບໍລິສັດຄວາມແລະເອົາລົງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງທາງດ້ານກົດພະແນກການ.

ມັນເປັນຫຍັງຈຶ່ກໍາ:-ທາງດ້ານກົດເຫຼືອອອນໄລນ໌ທຸກບ່ອນໃນໂລກ

ປະໂຫຍດຂອງການຊື້ບັດທາງດ້ານກົດເຫຼືອປະກອບດ້ວຍບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມເປັນໄປຂອງການໄດ້ຕະຫຼອດການໂມງນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດຂອງກົດຫມາຍ. ລູກຂອງແຫ່ງຊາດກົດຫມາຍການບໍລິການ:

ປະຢັດເວລາຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຕອບສະຫນອງທີ່ມີທະນາຍຄວາມ–ຫນັບສະຫນູນແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ຫ່າງໄກໂດຍຜ່ານການງ່າຍສໍາລັບລູກຄ້າການສື່ສານຊ່ອງ.

ຊ່ວຍປະຢັດເງິນ–ເປັນຊຸດຂອງບໍລິການລູກຄ້າກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຫນ້ອຍກ່ວາທະນາຍຄວາມ.

ມັ້ນໃຈໃນການມີກົດຫມາຍເຫຼືອທະນາການເຮັດວຽກປະມານໂມງ, ການໂທສໍາລັບຜູ້ຖືບັດຂອງກົດຫມາຍເຫຼືອຟຣີຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາແລະຄໍາຕອບກັບຄໍາຖາມໃດໆໃນພາກສະຫນາມຂອງກົດຫມາຍ.

ນອກຈາກການກົດຫມາຍເຫຼືອສໍາລັບຜູ້ຖືບັດປະກອບມີຈໍານວນຂອງການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ. ນີ້ປະກອບມີການສະຫນອງຮູບແບບຂອງເອກະສານແລະມາດຕະຖານຮູບແບບ, ແລະການປະຕິບັດເຫຼືອກັບເດັກນ້ອຍຂອງລູກຄ້າ, ແລະການໂທສຸກເສີນການບໍລິການ, ແລະການສັ່ງຈອງການບໍລິການໂຮງແຮມແລະການຂົນສົ່ງ, ການສົ່ງການບໍລິການ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບເລື້ອຍໆ.