ທະນາທະນາ

ສາກົນສະຫະພັນ(ລາວ)ຂອງທະນາເປັນສາທາລະນະການຈັດຕັ້ງ, ກົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານສາທາລະນະສະມາຄົມ

ສາກົນສະຫະພາບ(ສາມ)ຂອງສະຫນູນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ໑໙໙໒ ເປັນຜົນຂອງການ ຂອງສະຫະພາບຂອງທະບມີສະຫນັບສະຫນູນຂອງຄວາຈາກເກົ້າປະເທດຂອງອະດີດ.

ຕົ້ນຕໍຈຸດປະສົງຂອງສາກົນພົບຄວາມແມ່ນການແກ້ໄຂຂອງບັນຫາຂອງການສ້າງຕັ້ງແລະພັດທະນາຂອງຕ່າງປະພັນຂອງຊົນເຜກົດຫມາຍການຈັດຕັ້ງ(ສະມາຄົມ), ການສ້າງຕັ້ງຂອງສໍາຄັນການຈັດຕັ້ງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂລກ, ປະຊາສັງຄົມເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງສະຫນູນຢູ່ໃນລະດັບສາກົນເປັນເອກະຄັບໃຊ້ກັບຊຶ່ງຈະ.

ສາກົນສະຫະພາບ(ສາມ)ຂອງສະຫນູນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼາຍທີ່ສຸດຊອກຫາຫຼັງຈາກທີ່ໃນທີ່ທັນສະໄຫມທາງດ້ານກົດຊຸມຊົນເຂດ:

ຮ່ວມມືກັບສາກົນ, ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມແລະອື່ນໆບໍ່ແມ່ນຈັດຕັ້ງກໍາໄລຂອງທະນາ;

ການສ້າງຕັ້ງຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວຊັບພະຍາກອນໃນພາກສະຫນາມຂອງສະຫນູນ;

ການສຶກສາແລະແຜ່ກະຈາຍຂອງການປະສົບການຂອງທະນາທົ່ວໂລກ;

ການຈັດຕັ້ງຂອງສາກົນສໍາມະນາ, ເຫ້ວແລະປະຊຸມ;

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຮ່ວມຈັດຕັ້ງໂດຍການສາກົນສະມາຄົມຂອງທະນາຊຸມ, ການສໍາມະນາ, ກອງປະຊຸມ, ປະຊຸມ;

ອໍານວຍແລກປ່ຽນຂອງການປະສົບການຂອງທະນາຈາກປະເທດທີ່ແຕ;

ຈັດຕັ້ງການແລກປ່ຽນຂອງຣາຂອງທະນາລະຫວ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນກໍາໄລສະມາຄົມຂອງກົດຫມາຍໃນປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະພາກພື້ນ;

ດໍາເນີນການເອກະລາດສາທາລະນະກົດຫມາຍກວດກາຂອງ ການກະທໍາ, ການໄຫຼວຽນຂອງລັດການຈັດຕັ້ງແລະສາທາລະນະການຈັດຕັ້ງ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງການກົດຫມາຍກ່ຽວກັບທະນາກິດຈະກໍາແລະກົດຫມາຍປະກອບອາຊີ;

ປົກປ້ອງສິດແລະເສລີພາບ, ສັກສີແລະຄຸນຄ່າຂອງຕົນ