ທະນາຄອບຄົວ, ກົດທະນາຍຄວາຍຄອບຄົວ, ກົດ

ກົດຫມາຍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ກົດ

ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໄດ້ມາກັບທະນາຍຄວາມໃນຄົວກົດຫມາຍ

ຜິດພາດເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຄອບຄແຍ້ງ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການທີ່ສຸດທາງລົບຜົນ, ຄື, ການສູນເສຍໃນພາກຂະບວນການ.

ປຶກສາມີຄຸນວຸດທະນາຈະຊ່ວຍທ່ານເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຜິດພາດ

ທະນາຍຄວາມຈະປະກອບປະສິດທິຜົນທາງດ້ານກົດຕໍາແຫນ່ງແລະຈະເປັນຕົວແທນຂອງທ່ານສົນໃຈໃນສານ.

ຄອບຄົວຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດຂອງຕ່າງໆທາງດ້ານກົດຂັ້ນຕອນການ

ການບໍລິການຂອງມືອາຊີບທະນາຍຄວາມແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດກົດຫມາຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ແຕ່ວ່າປະສິດທິພາບເຄື່ອງມືທີ່ເພີ່ມໂອກາດສໍາລັບທາງບວກການແກ້ໄຂການຄົດແຍ້ງ. ທະນາຍຄວາມຈະສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົດຕໍາແຫນ່ງ, ຂໍຂອບໃຈກັບທີ່ວ່າຫຼາຍທີ່ສຸດສະລັບສັບຊ້ແຍ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ