ຊອກຫາທາງເທີນ-ເສດຖະກິດຄອບຄົວ,ກົດໝອງທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານຄວາມຄົວໝອງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການກ້ວາງແນວພັນຂອງບັນຫາຫຼືຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຄົວອາດຈະປະເຊີນ

ຕົວຢ່າງແນະໃນການດໍາເນີນຄະຮ້າງ,ປຶກສາໃນການຄຸ້ມຂັດແຍ່ງ,ຫຼືແກ້ໄຂການແຜ່ກະຈາຍຂອງຊັບສິນ

ບາງທະນາໃນການປະຕິບັດນີ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະໃນປະເພດຂອງເລື່ອງຄອບຄວ,ດັ່ງກ່າວເປັນສິດທິຂອງກາຍຄູ່ຜົວເມຍ,ການດູແລອຸປະຖໍາສໍາຄັນ,ຫຼືສິດທິຂອງຜູ້ຊາຍຫຼືແມ່ຍິງໃນການດໍາເນີນຄະຮ້າງ. ທະນາອາດຈະຍັງເລືອກທີ່ຈະຊໍານານໃນການດໍາເນີນຄະດີຫຼືບໍ່ ວິທີການຂອງການແກ້ໄຂຄົວກົດຫມາຂັດແຍ່ງ. ມກົດແມ່ນການປະເມີນການບໍລິການທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງຄວາມຈາກຫຼາຍກ່ວາ ໗໐ ປະຕິບັດການເຂດພື້ນທີ່ໄດ້ບັນລຸການສູງລະດັບຂອງຫມູ່ເພື່ອນຮູ້ແລະອາຊີບເລັດ.

ການຄັດເລືອກນີ້ຂະບວນປະກອບມີການຄົ້ນຄວ້າເອກະລາດ,ມິນາແລະເພື່ອປະເມີນຜົນ