ຄົວແມ່ນທະນາຍຄວາຄອບຄອງ

ໂດຍບໍ່ມີມືອາຊີບທາງດ້ານກົດເຫຼືອທີ່ຈະປ້ອງກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສານແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ບໍ່ມີສິ່ງມະຫັດອຸດົມປະຊາຊົນສະເຫມີມີຂອງເຂົາເຈົ້າສ່ວນບຸກທະນາຍທີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົ້າປະໂຫຍດໃນທາງການຈັດຕັ້ງ.

ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສານ

ເນື່ອງຈາກປະສົບການທະນາຍຄວາຮູ້ບໍ່ພຽງແຕ່ທາງດ້ານກົດລະບຽບການ, ແຕ່ກໍຍັງບຽບການທິດທາງຂອງການດໍາເນີນການ.

ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນສະຫຍຸ້ງຍາກຊີວິດຂອງສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຄົນຫຼືຄົວອື່ນໆແຍ່ງໄດ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີ່ຊໍານິຊໍານານທາງດ້ານກົດຫນັບສະຫນູກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌. ທ່ານຈະສາມາດທີ່ຈະຂໍໃຫ້ທະນາຍຄວາມກ່ຽວກັບລັກສະນະທ່ານສົນໃຈໃນຄົວບັນຫາ, ແລະຍັງມີທີ່ຈະເລືອກເອົາສິດທິທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງທ່ານສົນໃຈໃນສານ, ແຕ່ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຂໍ, ການເກັບທັງຫມຈໍາເປັນສານເອກະສານແລະເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຂອງການປະຕິບັດຢູ່ໃນສານ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປ້ອງກັນຂອງເຂົາເຈົ້າປະໂຫຍດໃນການແກ້ໄຂຂອງຫຍຸ້ງຍາກຄອບຄົວບັນຫາ, ບໍ່ໃຫ້ເກີດຫຼາຍດ້ານໃນການຢ່າຮ້າງ, ອອກຈາກເດັກນ້ອຍຫຼືເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກມຂູ່ແລະລົບກວນຂອງຄູ່ສົມລົດ, ທ່ານຄວນຈະນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງມີປະສົບການທະນາຍຄວາມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ກົດທີ່ສໍາຄັນ.

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຊ່ຽວຊານແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງໃດກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ການອ່ານຫນ້າສົນໃຈຂອງຜູ້ຂຽນສິ່ງພິມແລະຂ່າວ, ເຂົ້າກັບຫຼາຍຢ່າງວ່ອງໄວຊອກຫາປະສົບການທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງທ່ານສົນໃຈໃນສານ.

ໃນຖານະການເຫຼົ່ານີ້ສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດເຫຼືອ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານສາມາດຊອກຫາສະຫນັບສະຫນູນຂອງປະສົບການທະນາຍຜູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງສິດທິຂອງທ່ານໃນການແກ້ໄຂບັນຂອງຄອບຄໂຕ້ຖຽງກັນ