ຄວາມສໍາລັບການຂັດແຍ່ງທີ່ດິນຄວາມສໍາລັບການຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ

ດິນພັປົກຄອງ, ທະນາຍຄວາມສໍາລັບເຂດແດນຂັດແຍ່ງການນໍາໃຊ້ແລະການທໍາລາຍຂອງທີ່ດິນ

ດິນຂັດແຍ່ງໄດ້ຖືກສະເຫມີໄປໃນທີ່ຂັດແຍ່ງ, ແລະ

ປັດຈຸບັນ, ໃນເວລາທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທີ່ດິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ, ບັນຫານີ້ໄດ້ກາຍເປັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ກົດລະບອບທີ່ດິນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໒໐ ປີ, ເວລາຫຼາຍການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງ, ຈາກສະຫນູນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະມີປະຈຸບັນນິຕິກຳໃນເລື່ອງແລະການດໍາເນີນຄະນໍາໃຊ້ການປະຕິບັດເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງລາວ.

ດິນພົວພັນລະບຽບໂດຍແຜ່ນດິນຫັດ, ກົດໝາຍ»ກ່ຽວກັບທີ່ດິນທີ່ເຊົ່າ»,»ດິນເມີນມູນຄ່າ»,»ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນສໍາລັບການດິນ»,»ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ», ອື່ນໆ -ກົດຫມາຍການກະທໍາແລະສານການປະຕິບັດຂອງສູງຂຶ້ນໃນປະຊາຊົນ.

ຫນຶ່ງຂອງຫຼາຍທີ່ສຸດທົ່ວສະຖານະການຂັດແຍ່ງໃນທີ່ດິນທີ່ພົວພັນຂັດແຍ່ງເຂດແດນແລະກໍານົດເຂດແດນຂອງທີ່ດິນດິນຕອນສໍາລັບການ.

ພາຍໃຕ້ການໃນປະຈຸບັກົດຫມາຍ, ຄວາມລະອຽດຂອງເຂດແດນຂັດແຍ່ງອາດຈະປະຕິບັດອອກຈາກການປົກຄອງຫຼືທີ່ສອດຄ້ອໍານາດຕັດສິນຂອງສານ

ພາກສ່ວນຂອງການໄດ້ຍິນຄວນຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃນການລ່ວງກ່ຽວກັບການທີ່ໃຊ້ເວລາແລະສະຖານທີ່ຂອງກອງປະຊຸມ.

ພາກສ່ວນແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະສະຫນອງທັງຫມົດສໍາລັບການຮ້ອງຂໍ, ແລະການຄັດຄ້ານຕໍ່ຕ້ານມັນ