ກົດຫມາຍອອນໄລນ໌ກົດຫມາຍອອນໄລນ໌

ກົດຫມາຍເຫຼືອແມ່ນແນວຄິດວິຊາການຢ່າງກວ້າງຕີລາຄາ. ມັນປະກອບມີຈໍານວນຂອງການໄປປະຕິບັດແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າໄດ້, ຈ່າງແຈ້ງຂອງກົດຫມາຍແຕກ, ຕົວແທນ, ການຄຸ້ມຄອງນັບສະຫນູນ, ການວິເຄາະຂອງເອກະສານ, ແລະອື່ນໆ. ອອນໄລນ໌ບໍລິການແມ່ນຍັງວໍລະຈິດ.