ກົດຫມາຍການບໍລິກົດຫມາຍການບໍລິການ

ເມື່ອບໍ່ມີປັດຈຸບັນຂອງ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ສະແດງເຖິງ, ບໍ່ແມ່ນຈະວ່າບັນຫານີ້ແມ່ນຮີບດ່ວນ, ແລະວ່າການແກ້ໄຂຂອງຕົນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນພຽງພໍທາງດ້ານກົດກົນໄກການ

ແນວຄິດຂອງກົດຫມາຍການບໍລິການ

ໃນທາງການເອກະສານແລະໃນການປະຕິບັດວຄວາມຄິດຂອງ»ກົດຫມາຍການບໍລິການ»ແລະ»ກົດຫມາຍການບໍລິການ»ແມ່ນພິຈາລະເທົ່າ. ໃດກໍຕາມ, ໃນວັນນະຄະຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ສະແດງອອກວ່າ, ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍການບໍລິການຄວນຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເປັນຫນີ້ສິນທີ່ເກີດຈາກສັນຍາສັ່ງ, ຄະນະກໍາມະການ, ອົງການການບໍລິການ, ໄວ້ວາງໃຈການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊັບສິນ, ການຄ້າສຳປະທານ(ແຟນ), ສົມເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖານທີ່ໄດ້, ຜູ້ຕາງຫນ້າ, ແທນ, ຄະນະກໍາມະຕົວແທນ, ໄດ້ໄວ້ແລະ.

ປປ, ການສະແດງບໍ່ວ່າຈະໃນນາມຂອງຄົນອື່ນຫລືກ່ຽວກັບລາວຂອງຕົນເອງນາມແຕ່ວ່າໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນ

ກ່ຽວກັບພື້ນຖານນີ້ການບໍລິການສະແດງໂດຍມືອາຊີບ, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການເອີ້ນຈາກກົດຫມາຍ, ແລະທາງດ້ານ, ແລະ, ປາກົດຂື້ນ, ວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງສານສູງສຸດ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍຂອງນະບາງຢ່າງຂອງການບໍລິການ, ມີລັກສະນະທາງດ້ານກົດ